tintstore.eu datu pārvaldītājs ir uzņēmums SIA KOLOS MEDIA, reģistrācijas numurs: 40203014132, telefons: +371 27887623 un e-pasta adrese tint@tintstore.eu (turpmāk tekstā Pārdevējs). 

Kādi personas dati tiek apstrādāti:

Klienta vārds un uzvārds;

Kontaktinformācija: telefona numurs un e-pasta adrese;

Rēķina adrese un piegādes adrese;

Bankas konta numurs;

Preču un pakalpojumu summa un informācija saistīta ar maksājumiem (iepirkšanās vēsture);

Klientu apkalpošanas detaļas.

Jūs varat uzzināt vairāk par datu izmantošanu un sīkdatņu ierakstīšanu šajā lapā

Kādos nolūkos tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu izpildīt ar klientu noslēgto līgumu. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskās saistības (kā piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana). 

Personas dati tiek izmantoti pasūtījumu izpildei un preču piegādei. 

Iepirkumu vēsture (pirkšanas datums, preces, daudzums, personīgā informācija) tiek izmantoti, veidojot pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un klientu vēlmju analizēšanai. 

Bankas konta numurs tiek izmantots naudas atgriešanai. 

Personīgā informācija tāda kā e-pasta adrese, telefona numurs un klienta vārds tiek apstrādāta, lai risinātu jebkāda veida problēmas, saistītas ar preču vai pakalpojumu sniegšanu un piegādi (klientu apkalpošana). 

Personas datu nodošana trešajām personām

Pārdevējs neatklāj klienta personas datus, kuri tika uzzināti pirkuma laikā, un dalās ar tiem ar trešajām personām tikai ar klienta piekrišanu, izņemot gadījumus, kad dalīšanās ar personas datiem ir norādītas tiesību aktos. Interneta veikala lietotājs piekrīt, ka pārdevējs apstrādā viņa personas datus, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus, kā arī ar personas datiem var dalīties ar trešajām personām, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu. Atļautie datu apstrādātāji:

Piegādātāji - Pasūtījumu piegādei klientiem:

Omniva

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji - pasūtījumu apmaksāšanai:

Paysera

Statistikas apkopošana - tiek apkopota informācija labākai interneta veikala darbībai:

Google Analytics

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek uzglabāti uzņēmuma mājaslapas serveros Eiropas Savienības dalībvalstu vai valstu, kas ir pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai, teritorijā. Datus var pārsūtīt valstīm, kurās Eiropas Komisija ir novērtējusi datu aizsardzības līmeni, vai Amerikas Savienotajām Valstīm, kas ir parakstījušas personas datu pārsūtīšanas līgumu(Privacy Shield). 

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu, neatļautu piekļuvi vai izpaušanu.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotiem apstrādātājiem - personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar līgumu starp interneta veikalu un autorizētu apstrādātāju. Apstrādātājam ir jānodrošina atbilstoša personas datu aizsardzība to apstrādes laikā

Personas datu pārbaude un koriģēšana

Personas dati var tikt mainīti, izmantojot lūgumu par informācijas maiņu. 

Piekrišanas atcelšana

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, rakstot e-pastu uz tint@tintstore.eu. 

Uzglabāšana

Individuāla iepirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus, atbilstoši likumam Par grāmatvedību, grāmatvedības vajadzībām un strīdu izšķiršanai.  

Izdzēšana

Jūs varat iesniegt prasību izdzēst savus personas datus, izmantojot  lūgumu mainīt personas datus. Atbilde uz prasību izdzēst personas datus tiek sniegta laikā līdz vienam mēnesim, un datu izdzēšanas datums var tikt precizēts, ja ir nepieciešamība. 

Pārcelšana

Jūs varat iesniegt prasību pārcelt savus personas datus, izmantojot  lūgumu mainīt personas datus. Atbilde uz prasību pārcelt personas datus tiek sniegta laikā līdz vienam mēnesim, un datu pārcelšanas datums var tikt precizēts, ja ir nepieciešamība. 

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese tiek izmantota tiešo mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, ja klients ir devis atļauju. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam ir jānokliķšina attiecīga norāde e-pasta vēstulē vai jāzinās ar klientu apkalpošanas centru. 

Ja personīgie dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam jebkurā brīdī ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar viņa personas datu sākotnējo vai turpmāko apstrādi, tostarp par tiešā mārketinga analīzes sagatavošanu, par to informējot klientu apkalpošanas centru pa e-pastu. 

Strīdu izšķiršana

Strīdi, kas ir saistīti ar datu apstrādi, tiek risināti ar klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību. Datu pārvaldīšanas uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (info@dvi.gov.lv).